Hizmetlerimiz

Sizin için ne yapabiliriz?


-Tam Tasdik (Kurumlar ve Gelir Vergisi): Gerçek ve Tüzel kişilerin gelir ve kurumlar vergisine ilişkin vergi uygulamalarının denetimi yapılarak yanlış vergi matrahı oluşumunun önüne geçilmiş olunmaktadır.

-Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu : KDV uygulama tebliğine göre iade edilebilecek KDV nin iade raporları.

- Özel Tüketim Vergisi İadesi( Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Raporu)

Müşteri Girişi