Eylül 17, 2020

MİRASÇININ İDARE ÖNÜNDE HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

GİRİŞ Medeni Kanunumuza göre ölüm halinde kanuni ve mansup mirasçılar, miras bırakanın ayni hakları, alacakları, diğer malvarlığı hakları, taşınır ve taşınmazları üzerindeki zilyetlikleri doğrudan doğruya kazanırlar […]
Müşteri Girişi